Waar zitten we
Bewindvoering
Gericht op je financiële vertegenwoordiging
Als je wegens omstandigheden niet goed voor je eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewind. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen.
Mentorschap
Gericht op je persoonlijke vertegenwoordiging
Als je niet meer zelf kan beslissen over je persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan de kantonrechter mentorschap instellen. Deze maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen.
Curatele
Gericht op persoonlijke en financiële vertegenwoordiging
Als je niet meer over je financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld.
Levenstestament
Je belangen geregeld voordat het niet meer kan
Het kan iedereen overkomen, plotseling ben je niet meer in staat om je eigen belangen te behartigen. Wie gaat het nu doen? Om dit te voorkomen kun je een levenstestament opstellen. Hierin bepaal je zelf wie jouw zaken gaat behartigen zolang je dat zelf niet meer kunt. Wij stellen het levenstestament niet op, maar kunnen wel invulling geven aan de uitvoering door op te treden als levensexecuteur of toezichthouder.
Nalatenschapsbeheer
De juiste uitvoering van je laatste wil
Hoe zorg je ervoor dat je wensen ook na je overlijden worden uitgevoerd? Hiervoor kun je een testament laten opstellen bij de notaris. Maar wie gaat invulling geven aan de uitvoering van dit testament? In je testament kunt je ons laten benoemen als executeur. Wij dragen dan zorg voor de juiste uitvoering van je laatste wil.
Vacatures
Kijk welke vacatures wij open hebben staan
Findool Vertegenwoordigingen is een professioneel bewindvoerders- en mentorschapskantoor in Overijssel. Ons kantoor in Nijverdal is goed bereikbaar en er zijn voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving. Met 8 enthousiaste en gedreven medewerkers behartigen wij dagelijks de belangen van de cliënten op het gebied van curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Onze kernwaarden

Benaderbaar

Authentiek

Duidelijk

Plezier

Menselijk

Gewijzigde openingstijden tijdens de vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode hanteren wij van 1 juli tot en met 31 augustus 2024 gewijzigde openingstijden. In deze periode zijn wij op vrijdag telefonisch niet bereikbaar.

Het team van Findool wenst u een fijne vakantie toe.

Nibud opgelucht: plafond energieprijs helpt erger voorkomen

2023 wordt financieel minder zwaar dan dit jaar. Het plafond op de energieprijs helpt huishoudens om de begroting weer rond te maken en betalingsachterstanden in te lopen. Dit concludeert het Nibud na bestudering van de Miljoenennota. De grote betalingsproblemen die veel huishoudens momenteel hebben vanwege de inflatie en hoge energieprijs worden in 2023 niet helemaal opgelost, maar het plafond helpt erger voorkomen.

Het Nibud is opgelucht dat het kabinet voor deze maatregel heeft gekozen. Iedereen is er dit jaar fors op achteruitgegaan. De plannen die het kabinet vandaag presenteerde zijn niet voldoende om al die tekorten volledig in te lopen. Maar nu er een plafond op de energieprijs komt, wordt het voor huishoudens wel makkelijker om weer grip op hun uitgaven te krijgen. Al zullen kleine huishoudens in een energiezuinige woning meer profiteren dan grotere huishoudens in een onzuinige woning.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Grote groepen zitten op dit moment structureel klem, en het is fijn dat nu de ergste paniek over de hoge energierekening eraf is omdat de prijs wordt gedempt. Belangrijk is dat huishoudens door het plafond meer ademruimte krijgen. Toch zal het voor sommige huishoudens te laat zijn. De koopkrachtdaling is dit jaar ongekend hoog. En veel huishoudens hebben moeten interen op hun spaarrekening en hebben betalingsachterstanden. Het pakket dat nu is gepresenteerd, is niet voor iedereen genoeg. Met name inkomens rond en boven modaal zullen merken dat zij nog steeds op hun uitgaven moeten letten.’

Te laat en scheef verdeeld

Over het algemeen vindt het Nibud dat de maatregelen van het kabinet te laat zijn gekomen en te weinig oog hebben voor groepen met een inkomen rond en net boven modaal. Het instituut baseert zich op de koopkrachtberekeningen die laten zien hoeveel huishoudens er dit jaar op achteruit zijn gegaan. De meeste huishoudens hebben dit jaar bijna 7 procent in koopkracht ingeleverd. Dat is gemiddeld zo’n € 260, waarbij het Nibud uitschieters ziet van huishoudens die maandelijks € 500 hebben moeten inleveren. Voor 10 van de 117 voorbeeldhuishoudens van het Nibud geeft 2022 dit beeld:

Huishoudtype Koopkrachtpercentage 2022 Netto per maand in euro's

Alleenstaand bijstand 0,5 7

Alleenstaand minimumloon € 25.000 -7 -135

Alleenstaand € 40.000 (iets meer dan modaal) -7,1 -174

Alleenstaand € 75.000 (iets minder dan 2x modaal) -7,3 -287

Gezin 2 kinderen bijstand -2 -47

Gezin 2 kinderen € 35.000 (iets minder dan modaal) -7 -198

Gezin 2 kinderen € 70.000 (iets minder dan 2x modaal) -7 -280

Alleenstaand zzp € 25.000 -6,7 -160

Alleenstaand AOW -0,4 -7

Alleenstaand AOW + pensioen € 15.000 -7,5 -170

2023 wordt beter, maar niet voor iedereen

Ten opzichte van dit jaar krijgen huishoudens het financieel gezien makkelijker in 2023. Komend jaar is er een koopkrachtstijging van rond de 3,9 procent. Wel ziet het Nibud dat de allerlaagste inkomens er meer op vooruitgaan dan de inkomens rond en boven modaal. De stijging is niet voor iedereen voldoende om uit de geldzorgen te zijn. Als het Nibud rekent met een iets hoger inflatiecijfer van 5,5 procent, dan houdt de krapte in de portemonnee voor meer huishoudens in 2023 aan.

In de berekeningen heeft het Nibud nog niet het prijsplafond mee kunnen nemen omdat de details daarvan nog niet bekend zijn. In de tabel hieronder zetten we op een rij wat huishoudens gemiddeld overhouden, gerekend met het lage inflatiecijfer. Dan valt op dat huishoudens rond en boven modaal achterblijven. De bedragen in de laatste kolom laten zien dat de koopkrachtmaatregelen niet voor iedereen een daadwerkelijke verbetering zijn, maar een reparatie van de bedragen die huishoudens er dit jaar op achteruit gingen (zie tabel hierboven).

Huishoudtype Koopkrachtpercentage 2022-2023 (lage inflatie: 2,6 procent) Netto per maand in euro's Wat overblijft: 2023-2022 in euro's

Alleenstaand bijstand 7,8 121 128

Alleenstaand minimumloon € 25.000 9,7 192 57

Alleenstaand € 40.000 (iets meer dan modaal) 3,3 81 -93

Alleenstaand € 75.000 (iets minder dan 2x modaal) 2,7 108 -179

Gezin 2 kinderen bijstand 9 229 182

Gezin 2 kinderen € 35.000 (iets minder dan modaal) 6,9 198 0

Gezin 2 kinderen € 70.000 (iets minder dan 2x modaal) 4,2 170 -110

Alleenstaand zzp € 25.000 2,7 65 -95

Alleenstaand AOW 6,7 122 115

Alleenstaand AOW + pensioen € 15.000 5,4 125 -45

Lage inkomens meer ruimte in de portemonnee

Met name lage inkomens gaan er volgend jaar op vooruit. Zij profiteren van de verhoging van de bijstand en de verlenging van de energietoeslag. Daarnaast hebben zij ook baat bij de verhogingen van de huur- en zorgtoeslag. En huishoudens met kinderen merken dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden verhoogd. Niet alleen minima, ook huishoudens met een inkomen uit loondienst ter hoogte van het minimumloon gaan er flink op vooruit. Het minimumloon stijgt volgend jaar met 10 procent. Zelfstandigen met hetzelfde inkomen blijven hierdoor aanzienlijk achter bij werkenden. Daarnaast worden zij ook geconfronteerd met een verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Lage inkomens meer last van hoge energieprijs

Hierbij merkt het Nibud op dat lagere inkomens meer last hebben van de gestegen energiekosten, omdat zij een groter deel van hun inkomen daaraan kwijt zijn. Ook hebben ze vaker weinig tot geen budget om energiebesparende maatregelen te nemen en wonen ze vaker in energie-onzuinige woningen. En zeker huishoudens met een bovengemiddeld energieverbruik, bijvoorbeeld chronisch zieken of ouderen die veel thuis zijn, zullen moeite hebben om de alsmaar hogere energierekening te betalen. Hoe groter het huishouden en hoe energie-onzuiniger de woning, hoe minder profijt huishoudens hebben van het energieplafond. Zij zullen alsnog voor een groot deel van energierekening de hoge marktprijs moeten betalen.

Betalingsachterstanden wegwerken

Het Nibud verwacht dat door het plafond en de lastenverlichting 2023 financieel gezien iets makkelijker wordt. Toch adviseert het instituut mensen voorzichtig te zijn met geld uitgeven en niet te lang te wachten met het vragen van hulp. Het Nibud maakt zich met name zorgen over al die huishoudens die hebben moeten interen op hun spaargeld en geen buffer meer hebben. Schulden en betalingsachterstanden wegwerken vraagt een lange adem. ‘We vragen maatschappelijke spelers zoals gemeenten, energiemaatschappijen, banken en woningbouwcorporaties om coulant te zijn,’ aldus Vliegenthart. ‘Nu de energie afsluiten of mensen uit hun huis zetten wegens betalingsachterstanden mag niet gebeuren.’

Bron: nibud.nl

Nieuws

Vacature assistent mentor

Vacature assistent mentor

In verband met het vertrek...

Vacature assistent bewindvoerd...

Vacature assistent bewindvoerd...

In verband met het vertrek...

Openingstijden

 

Maandag:

09:00 - 13:00 uur

Dinsdag:

09:00 - 13:00 uur

Woensdag:

09:00 - 13:00 uur

Donderdag:

09:00 - 13:00 uur

Vrijdag:

09:00 - 11:30 uur

   

Buiten deze tijden zijn wij voor hulpverleners en belanghebbenden bereikbaar op ons nummer voor professionals.

 

Ontmoet ons Team

Persoonlijk contact en een vast contactpersoon vinden wij belangrijk. Een naam is leuk, maar een gezicht erbij werkt beter. Daarom stelt ons team zich hieronder graag aan je voor. 

 

 

Jeroen Loeve
Bewindvoerder / curator
Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben graag onder de mensen en ben in mijn vrije tijd het meeste te vinden bij mijn gezin en bij mijn voetbalclub; hier ben ik naast speler ook vrijwilliger. Bij lekker weer stap ik op de motor. Mijn motto: doe het op je eigen manier en blijf vooral jezelf.
Hank Loeve
Bewindvoerder / curator
Aangenaam: Hank. Getrouwd, we hebben twee kinderen en naast mijn gezin en Findool ben ik actief bij de plaatselijke voetbalvereniging. Ik mag graag lezen, films kijken en motor rijden. Als levensgenieter is mijn motto "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!"
Roland Nijmeijer
Bewindvoerder
Aangenaam: Roland. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren met veel plezier bij Findool. Ik mag graag sporten, lezen en reizen. Daarnaast vind ik het geweldig om nieuwe omgevingen te ontdekken en te ervaren. Daar haal ik enorm veel energie uit.
Marlin Stundebeek
bewindvoerder
Miranda Schepers
Mentor
Marlies Blauw
Mentor
Sandra Lahuis
Mentor
Linda Derksen
Telefoniste / secretarieel medewerkster

Wat zeggen cliënten over ons?

Beter kan het niet ben al jaaren by Findool en blyf er ook ze zijn menselijk (soms is man niet de selfde meening )maar serieus door de staadsbank nog meer in problemen gekomen en sinds ik by findool ben krijg ik weer lucht .kan findool altyd berijken ,altyd vriendelijk 2kleine punte die verbetert worden moeten dat de site van hun een dag vertraging hefd (man kan erst een dag later zien hoeveel en of geld er binnen is en dat soms de bank van hun storingen hefd ) maar all in all het beste wat er is .....kort om ik vind hun EEN GROTE TOPPER DANKJE WELL VOOR JULLIE HULP EN STEUN Groetjes an het Team na Nijverdaal

AnGaeilige // Cliënt

images/AnGaeilige-McN.jpg

nooit geen trammelant correcte behandeling super in overleg kortom dik tevreden

Lia // Cliënt

images/Overig.jpg

Jullie van Findool zijn en blijven toppers!!! Zijn heel erg menselijk en hebben begrip voor de situatie!!! Ik ben er heel erg goed geholpen!!! Ga zo door!! Jullie zijn toppers!

mirjam // Cliënt

images/Overig.jpg

Een hele goede bewindvoerder en als ik hun niet had, dan was ik in grote moeilijkheden gekomen....

Willem D // Cliënt

images/Overig.jpg

Super bewind Altijd goed te bereiken neemt je serieus en neemt de tijd . Alles goed geregeld Ik kan ze volledig vertrouwen zonder findool waren wij nog verder aan de grond .hun hebben ons super goed geholpen en helpen ons nog steeds wij zijn dik tevreden als je zelf ook knokt krijg je veel ervoor terug.

Jorn A. // Cliënt

images/Overig.jpg

Ik ben nu jaar of 5 bij findool tuurlijk begin ook niet zoals ik het zou willen maar mensen als er geen geld is is het er niet liever dak boven je hoofd en alles betaald daarna leefgeld ik heb echt Geen klachten top geregeld reageren snel fijne mensen

Guido D // Cliënt

images/Overig.jpg

Contact informatie

Postbus 112, 7440 AC Nijverdal
Tel: 0548 88 20 15 (voor cliënten)
Tel: 0548 76 00 31 (voor professionals)
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Je bent van harte welkom op ons kantoor, maar maak van te voren wel even een afspraak.

Erkenningen

 Findool is lid van de nbbi