Voor professionals

Als professionele hulpverlener wil je je cliënten zo goed mogelijk ondersteunen. Je beseft ook hoe belangrijk het is om hun financiële en/of persoonlijke belangen goed in het oog te houden. Findool kan je hiermee helpen en je (deels) werk en zorg uit handen nemen.

Findool is een ervaren dienstverlener op het gebied van bewindvoering, mentorschap en curatele – en dat merk je. Aan de korte lijnen. Aan de aandacht voor jouw & onze cliënten. Aan onze insteek op persoonlijk contact en vertrouwen. Jij en cliënt hebben tijdens het hele traject een vast aanspreekpunt bij Findool, waarmee je in klare taal duidelijke afspraken maakt.

Zo werken wij 

Naar onze ervaring staat of valt een goede relatie tussen cliënt en Findool met vertrouwen. Om je cliënt zo goed mogelijk te leren kennen, houden we eerst – voordat we iets gaan doen - een intakegesprek. Dat doen we het liefst bij je cliënt thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving, samen met jou. Tijdens dit gesprek vertellen we wat je van ons kunt verwachten en wat wij van je cliënt verwachten. We brengen de financiële en persoonlijke situatie van je cliënt in kaart en we stellen een voorlopig Plan van Aanpak op, waarin we eventuele schulden meenemen. Aan het eind van het intakegesprek bekijken we samen wat de beste aanpak is.

Open en transparant

We hechten veel waarde aan openheid en transparantie. Daarom leggen we jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beschermingsbewind. Iedere cliënt krijgt van ons een eigen inlogcode voor de zogenaamde cliëntinkijk. Door online in te loggen kan de cliënt precies zien wat er met zijn of haar geld gebeurt en wat de stand van zaken is bij een eventuele schuldregeling. Wil je als begeleider meekijken? Dat regelen we met alle plezier. Zo ben je altijd op de hoogte van de financiële situatie van je cliënt. Daarnaast kunnen we maandelijks een overzicht geven van de ontvangen gelden en gedane betalingen.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je een vraag, neem dan contact op met Hank of Jeroen Loeve via 0548-760031.