Onze missie

Findool Vertegenwoordigingen wil financiële en mentale rust creëren voor haar cliënten. Dat moet weer zorgen voor rust tussen de oren. We luisteren goed naar de cliënt en zijn of haar hulpverlenende omgeving, spreken samen een doel af en werken daar gezamenlijk naar toe. Met duidelijke afspraken en - binnen alle redelijkheid - in goed overleg. We vragen én geven vertrouwen. De cliënt ziet dat het leven buiten de problematiek gewoon doorgaat. Hij of zij staat steviger in de schoenen. Haakt weer aan bij de samenleving. En ziet weer kansen en mogelijkheden in de toekomst. Dát hopen we te bereiken.