Wat kost het?

De kosten van onze dienstverlening moet u in principe zelf betalen. Voor de wettelijke maatregelen van bewind, mentorschap en curatele kan, indien u een inkomen op bijstandsnorm heeft, een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente gedaan worden. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan zullen wij deze voor u aanvragen.

De tarieven voor de wettelijke vertegenwoordiging worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze kunt u vinden in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Voor 2020 gelden de volgende tarieven, inclusief BTW:

Bewindvoering Alleenstaande Samenwonenden
Maandelijks normaal tarief € 116,26 € 139,55
Maandelijks tarief met problematische schulden € 150,44 € 160,02* / € 180,50
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 657,03 € 787,71
     
Mentorschap    
Maandelijks normaal tarief € 116,26 € 209,33
Maandelijks tarief 18-23 jarigen met jeugdhulp € 150,44 € 239,98* / € 270,83
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 657,03 € 1182,17
     
Curatele    
Maandelijks normaal tarief € 209,33 € 302,29
Maandelijks tarief met problematische schulden  € 239,98 € 319,44* / € 336,48
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden  € 1182.17 € 1675,85
     
Combinatie bewindvoering / mentorschap    
Maandelijks normaal tarief € 209,33 € 302,29
Maandelijks tarief met problematische schulden € 239,98 € 319,44* / € 336,48
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden  € 1182,17 € 1675,85
     
PGB beheer    
Vergoeding PGB beheer € 51,22 € 51,22
     
Overige eenmalige kosten    
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 410,19 € 410,19
Eenmalige kosten bij beëindiging / ontslag € 246,84 € 296,45
     
Budgetbeheer    
Maandelijks tarief € 54,69 € 65,63
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 492.47 € 590,48
Eenmalige kosten bij tussentijdse beëindiging € 246,84 € 296,45
     
Uurtarief    
Overige werkzaamheden € 82,04 € 82,04
     
    (* Tarief waarbij één partner schulden heeft)