Kosten dienstverlening

De kosten van onze dienstverlening moet je in principe zelf betalen. Voor de wettelijke maatregelen van bewind, mentorschap en curatele kan, indien je een inkomen op bijstandsnorm hebt, een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente gedaan worden. Als je hiervoor in aanmerking komt, dan zullen wij deze voor je aanvragen.

De tarieven voor de wettelijke vertegenwoordiging worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze kun je vinden in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Voor 2022 gelden voor de meest voorkomende maatregelen en combinaties hiervan de onderstaande tarieven, inclusief btw:

Bewindvoering Alleenstaande Samenwonenden
Maandelijks normaal tarief € 125,54 € 150,54
Maandelijks tarief met problematische schulden € 162,44 € 172,73* / € 194,81
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 709,06 € 850,63
     
Mentorschap    
Maandelijks normaal tarief € 125,54 € 225,97
Maandelijks tarief 18-23 jarigen met jeugdhulp € 162,44 € 258,94* / € 292,32
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 709,06 € 1275,34
     
Curatele    
Maandelijks normaal tarief € 225,97 € 326,20
Maandelijks tarief met problematische schulden  € 258,94 € 344,75* / € 363,20
Maandelijks tarief met jeugdhulp 18-23 jaar € 258,94 € 355,84* / € 385,39
Maandelijks tarief met jeugdhulp 18-23 jaar en problematische schulden € 292,32 € 374,29* / € 422,29
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden  € 1275,34 € 1842,83
     
Combinatie bewindvoering / mentorschap    
Maandelijks normaal tarief € 225,97 € 326,20
Maandelijks tarief met problematische schulden € 258,94 € 344,75* / € 363,20
Maandelijks tarief met jeugdhulp 18-23 jaar € 258,94  € 355,84* / € 385,39
Maandelijks tarief met jeugdhulp 18-23 jaar en problematische schulden € 292,32 € 374,29* / € 422,29
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden  € 1275,34 € 1842,83
     
Overige combinaties curatele, bewindvoering of mentorschap    
Zie de "Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren" klik hier klik hier 
     
PGB beheer    
Vergoeding PGB beheer € 55,36 € 55,36
     
Overige eenmalige kosten    
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 442,86 € 442,86
Eenmalige kosten bij beëindiging / ontslag € 266,20 € 319,44
     
Budgetbeheer    
Maandelijks tarief € 59.06 € 70,87
Eenmalige kosten aanvangswerkzaamheden € 354,53 € 425,32
Eenmalige kosten bij tussentijdse beëindiging € 133,10 € 159,72
     
Uurtarief    
Overige werkzaamheden € 88,57 € 88,57
     
    (* Tarief waarbij één partner schulden heeft)