Curatele

Lukt het je niet om je financiële en persoonlijke zaken goed te regelen? Dan kan de rechter je onder curatele stellen. Dit houdt in dat je zelf geen - met een officieel woord -  ‘rechtshandelingen’ meer mag uitvoeren. In gewone taal: je mag bijvoorbeeld geen geld meer lenen. Of een abonnement afsluiten voor je mobiele telefoon. Curatele gaat verder dan bewindvoering. Het komt erop neer dat je niets meer zelfstandig beslist als dat gaat om geld of spullen.
Curatele is een zware maatregel die tegenwoordig nauwelijks meer wordt uitgesproken. Het kan aangevraagd worden voor mensen met een drank- of drugsverslaving. Of voor mensen die door een psychische of geestelijke aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.
Je kunt de rol van onze curator vergelijken met die van de ouders of voogd. De curator van Findool beheert je inkomen en je vermogen en behartigt je belangen op het gebied van de zorgverlening en je welzijn. Wat de curator doet, is eigenlijk een combinatie van wat de bewindvoerder en de mentor doen.