Findool Vertegenwoordigingen

Bewindvoering, mentorschap, curatele, Een hele geruststelling!

Frequent Gestelde Vragen - Schulden, deurwaarders en incassobureau's

FGVn - Schulden, deurwaarders en incassobureau's

Hier treft u informatie aan over schulden, deurwaarders en incassobureua's

Ja, dat mag. U voldoet niet meer aan de voorwaarden die aan het gebruik van de kredietfaciliteit verbonden zijn. De bank kan alle inkomsten die op uw rekening binnenkomen gebruiken om het tekort aan te zuiveren, en u verder krediet weigeren.

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.

Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend, of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex-partner. Alleen uzelf en uw ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Uw schuldeisers niet. Was er bij de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan blijft dat nog steeds zo. Betaalt u een schuld die uw ex-partner zou betalen, dan kunt u uw ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.

Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

Nee, dat bent u niet. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing zal de Informatie Beheergroep echter uitgaan van het gezamenlijk inkomen. Wilt u niet meebetalen, dan kunt u dit schriftelijk aangeven. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij de Informatie Beheergroep. U kunt elk jaar opnieuw aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Normaal gesproken wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen echter niet mee voor die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het geen zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

Ja, de auto staat op uw naam dus u bent verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd, gekeurd is of als er boetes zijn.

In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten dat u niet op tijd heeft ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn.

Meer informatie?

Ondersteuning of hulp nodig? Meld je vrijblijvend bij ons aan. Of neem contact met ons op.

 

AANMELDEN

 

 

Contact informatie

Postbus 112, 7440 AC Nijverdal
Tel: 0548 88 20 15 (voor cliënten)
Tel: 0548 76 00 31 (voor professionals)
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

U bent van harte welkom op ons kantoor, maar maak van te voren wel even een afspraak.

Erkenningen